БАЙЛАНЫС

Атауы:

Жібек Жолы Қайырымдылық Мекемелер Қауымдастығы Заңды Тұлғалар Бірлестігі

Мекен-жай:

Алматы қаласы, Әуезов ауданы,
2-ықшам аудан, 20а үй.

Байланыс телефоны:

+7-702-786-99-98

Реквизиттер:

БСН: 120940005493

ЖСК KZ808560000010070839

«Банк Центр Кредит» АҚ Алматы филиалы
БСК KCJBKZKX КОД 18