Жібек Жолы

қайырымдылық мекемелер қауымдастығының ресми сайты

Ресми тіркелген мекенжайы

Алматы қ , Ауэзов районы, 2-ші ықшамаудан, 20А

Реквизиті

БИН:120940005493, КБЕ 18
ИИК: KZ808560000010070839
АО «Банк Центр Кредит»
БИК: KCJBKZKX

Телефон

+7 727 249 14 06
+7 707 778 87 94
Председатель : Омаров Ахметжан Олжабаевич

Share This