Жібек Жолы

қайырымдылық мекемелер қауымдастығының ресми сайты

Ресми тіркелген мекенжайы

Алматы қаласы, Ауэзов районы,
2-ші ықшамаудан, 20А

Реквизиті

БИН:120940005493, КБЕ 18
ИИК: KZ808560000010070839
АО «Банк Центр Кредит»
БИК: KCJBKZKX

Телефон

+7 (727) 249 14 06
+7 (707) 778 87 94

Председатель :

Омаров Ахметжан Олжабаевич

Share This